Högt fotvalv - Pes Cavus

Höga fotvalv är till viss del ärftligt. Ofta har någon av föräldrarna också höga fotvalv.

Personer med höga fotvalv har oftare ont i fötterna än personer som har plattfot, det vill säga låga fotvalv.

Hålfotsinlägg som stöder hela fotvalvet lindrar i de flesta fall symtomen.

Kontakta oss