Diabetes fot

Personer med diabetes har kraftigt ökad risk att utveckla sår på fötterna på grund av den uppkomst av nervskada och förändringar i både små och stora blodkärl som sjukdomen kan medföra. Nervskadorna medför ofta känselstörningar och känselbortfall. Förändringarna i blodkärlen orsakar cirkulationsnedsättning vilket minskar läkningsförmågan och ökar risken för sår på grund av tryck och skav.

Personligt utprovade sulor, fotbäddar, kombinerat med bra skor kan minska riskerna genom att förebygga problem och avlasta särskilt tryckutsatta eller känsliga områden. Fotbäddar och skor kan ofta också vara en viktig del i behandlingen vid uppkomna sår och efter behandling för fotsår.

Kontakta oss