Proteser

Största delen av de benamputationer som görs i Sverige idag är på grund av nedsatt perifer cirkulation och dålig läkningsförmåga, ofta i kombination med diabetes. De övre åldersgrupperna dominerar bland benamputationer.

Det ofta är ett fotsår eller bensår som inte läker som medför att det bästa för kroppen är att avlägsna de skadade. Ofta är allmäntillståndet ganska dåligt vid tillfället och genom att amputera bort det sjuka kan kroppen återhämta sig bättre och till slut bli relativt frisk. I de yngre åldersgrupperna är orsaker till benamputationer ofta tumörsjukdomar, olyckor eller medfödda skador.

Till oss kommer brukare från alla kategorier och med olika livssituationer och olika mål. De allra flesta som blir amputerade har aldrig innan tänkt tanken att det skulle kunna hända just mig, och oavsett orsak till amputation är det allt som oftast ett nytt och skrämmande område man aldrig varit i kontakt med, vad man vet.

Men ju mer man ser, hör och läser, ju fler personer man träffar som är amputerade själva eller som dagligen arbetar med och träffar amputerade och ju längre in i processen man själv kommer, desto tryggare brukar man känna sig. Här nedan följer lite kortfattad information om amputationer och proteser som förhoppningsvis ger dig någonting i din resa.

PROTESTEAM

Efter amputationen ska du bli kallad till en protesmottagning. Där får du vanligtvis träffa ett team bestående av ortopedläkare, sjukgymnast och ortopedingenjör som tillsammans med dig gör en bedömning och svarar på frågor om fortsättningen och rehabiliteringen. I många fall kopplas då fler yrkeskategorier och personer in i detta team. Det kan exempelvis vara psykolog, kurator, arbetsterapeut, andra brukare med liknande erfarenheter, närstående anhöriga med flera.

LINER OCH LINERBEHANDLING

Första steget är att börja med en linerbehandling för att få ner svullnaden, forma stumpen och vänja den vid att använda protes. Linern är en silikonliknande hylsa som träs på benet. Den provas ut när såret i stort sett är läkt. Du kommer använda den enligt schema under cirka 2 veckor. När behandlingen bedöms klar är det dags för utprovning av protesen.

ATT PROVA UT EN PROTES

Det finns olika proteser, vilken som blir aktuell för dig bedöms av protesteamet utifrån dina behov. Sedan startar tillverkningen av protesen.

GIPSAVGJUTNING

En modell av din stump görs i gips av ortopedingenjören och tillverkning av din protes startas.

PROTESPROVNING

Första protesprovningen sker hos oss på Linds Ortopediska. Du får prova din protes när du sitter, står och går i barr. En del inställningar och justeringar av protesen behöver göras för att du ska kunna börja träna med den. Träningen kan se olika ut och är individanpassad.

När du tränar med din protes är den inte ”klädd”, utan röret syns, för att det ska vara lätt att justera protesen. När inställningarna är klara kläs protesen in, så att den till formen liknar det andra benet. Du kan sätta på egna strumpor. Du kan byta skor, men klackhöjden bör vara densamma, annars stämmer inte inställningarna på protesen.

KONTAKTA OSS