Ortoser / Skydd

Ortos är ett samlingsnamn för hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel. Syftet kan vara att motverka felställningar eller kompensera för muskelsvaghet. Det finns ortoser som används för att hålla en kroppsdel stilla för att fraktur ska läka.

BOKA TID

FRAKTURORTOS

En frakturortos får du när skelettet har fått en fraktur, det vill säga en spricka eller att benet helt gått av. Skelettet läker bättre om det bara får ligga still i rätt läge. Syftet med en frakturortos är att hålla skelettet stilla och i rätt läge tills det är läkt istället för gips. Var noga med att följa läkarens användarinstruktioner, tid per dygn och antal veckor. Kontakta oss eller läkaren vid besvär.

AFO VID DROPPFOT

Droppfot innebär en svaghet i de muskler som lyfter foten. För att inte snubbla på foten används en AFO. Droppfotsskena används i en stadig sko. Man placerar ortosen i skon och sätter på sig skon och ortosen samtidigt. Ortosen spänns fast runt underbenet.

WALKER VID FOTPROBLEM PGA DIABETES

Ortosen avlastar foten för bättre läkning av sår eller en fraktur i foten. Vissa modeller har luftceller som ska pumpas upp till ett visst lufttryck så att foten stabiliseras bättre. Din läkare ordinerar vilket lufttryck du ska ha. Ortosen ska alltid sitta på när du belastar foten, dvs. står, går eller är aktiv på annat sätt, men ta gärna av men ta gärna av ortosen vid vila för att lufta foten.

ORTOS FÖR KNÄ

Knäortos är ett yttre stöd som kan användas i syfte att stabilisera eller omfördela belastning i knäleden vid skada eller funktionsnedsättning. Beroende på vilken typ skada används olika typer av knäortoser som har olika funktion och varierande stabilitet.