Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Linds Ortopediska värnar om miljön genom att följa miljölagstiftningen och andra krav från myndigheter. Vårt mål är att ständigt förbättras.

Vi arbetar för att minska företagets miljöpåverkan inom tillverkning, hantering samt destruktion av ortopedtekniska hjälpmedel.

Genom kunskapsinsamlande samt kontinuerliga uppföljningar vill vi förbättra ledningssystemet och ha fokus på vår faktiska påverkan av miljön. Genom bl.a. källsortering och val av transport kan vi aktivt verka för att förebygga vår miljöpåverkan.

Vi ställer dessutom krav och gör prioriteringar av våra leverantörer och deras produkter, gällande deras miljöarbete för att vi gemensamt ska sträva mot en bättre miljö.

Vi vill öka medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda på Linds Ortopediska, samt höja kunskapen om hur vi tillsammans arbetar för ett större miljöengagemang.