Kvalitetsregister

Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar idag och hur den kan förbättras. De bidrar på så sätt till ökad kvalitet inom vård och omsorg. Amputations- och protesregistret är ett av över 100 nationella kvalitetsregister i Sverige.

Swedeamp

Vi registrerar i Swedeamp som är ett medicinskt kvalitetsregister för amputationer och proteser för nedre extremiteten. Syftet med registret är att skapa underlag för objektiv utvärdering av vårdkedjan kring amputation - protesförsörjning - rehabilitering för förbättringsarbete och förebyggande insatser.

Du behöver inte vara med i registret om du inte vill och kan när som helst välja att inte vara med längre.