Vanliga frågor

Behöver jag en remiss för att komma till Linds Ortopediska?

Du är välkommen till oss på Linds Ortopediska som privatkund eller via remiss. Med remiss är vissa hjälpmedel kostnadsfria eller kostnadsreducerade. Vi tar emot remisser för ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser, proteser, ortopediska skor och ortopediska inlägg. Dessa remisser skrivs i första hand av läkare med av SLL (Stockholms läns landsting) godkänd ordinationsrätt för ortopedtekniska hjälpmedel. Läkare med specialistkompetens inom medicinsk rehabilitering, ortopedi, reumatologi, neurologi samt endokrinologi (eller annan sjukvårdspersonal med delegationsrätt) kan godkännas för detta. När vi får din elektroniska remiss från remittent kontaktar vi dig så snart vi kan. Hör gärna av dig till oss för konsultation!

Vad kostar ett besök på Linds Ortopediska?

Ett besök på Linds Ortopediska är kostnadsfritt. Beroende på vilket hjälpmedel vi tillsammans kommer överens om är mest lämpligt för dina behov kan kostnaden variera. I många fall behöver brukaren inte betala något. Hjälpmedel för idrott eller vissa enklare hjälpmedel som finns att köpa i handeln räknas som egenansvar och bekostas av brukaren själv. Ställ gärna din specifika fråga till oss!

Hur mycket kostar ortopediska inlägg?

Ortopediska inlägg inklusive avgjutning och analys kostar 1800 kr per par inklusive moms. Vid återbeställning av inlägg tar vi ut en mindre avgift om 1140 kr inklusive moms. Om du är reumatiker, har en neurologisk dysfunktion, är diabetiker eller har en annan cirkulationsrubbning med risk för fotsår kan du få remiss för ortopediska inlägg från behörig ordinatör. Då bekostar SLL dina inlägg.

Hur mycket kostar ortopediska skor?

För ortopediska skor betalar du med en giltig remiss en egenavgift om 1000 kr per par och resterande kostnad står SLL för. Har du remiss för ortopediska skor, olikstora skor eller ändring av egna skor gäller denna för tre par för förstagångsbrukare och därefter två par per kalenderår. Ortopediska inlägg ingår i två par ortopediska skor per kalenderår. Barn under 18 år kan vid behov få bidrag för upp till sex par skor per år. Egenavgiften för barn är 500 kr per par. Se SLLs hjälpmedelsguide för mer information.

Finns det parkering?

Ja, vi har parkeringar direkt utanför oss, markerade Linds Ortopediska. Kom in och hämta ett parkeringstillstånd att lägga i rutan. Det finns även två st parkeringar för rörelsehindrade som kräver tillstånd för rörelsehindrade och p-skiva.