Benprotes och amputation

Största delen av de benamputationer som görs i Sverige idag är på grund av nedsatt perifer cirkulation och dålig läkningsförmåga, ofta i kombination med diabetes. De övre åldersgrupperna dominerar bland benamputationer och ofta är det ett fotsår eller bensår som inte läker och som medför att det bästa för kroppen är att avlägsna de icke friska delarna. Ofta är allmäntillståndet ganska dåligt vid tillfället och genom att amputera bort det sjuka kan kroppen återhämta sig bättre och till slut bli relativt frisk. I de yngre åldersgrupperna är orsaker till benamputationer ofta tumörsjukdomar, olyckor eller medfödda skador. Till oss kommer brukare från alla kategorier och med olika livssituationer och olika mål. De allra flesta som blir amputerade har aldrig innan tänkt tanken att det skulle kunna hända just mig, och oavsett orsak till amputation är det allt som oftast ett nytt och skrämmande område man aldrig varit i kontakt med, vad man vet. Men ju mer man ser, hör och läser, ju fler personer man träffar som är amputerade själva eller som dagligen arbetar med och träffar amputerade och ju längre in i processen man själv kommer, desto tryggare brukar man känna sig. Här nedan följer lite kortfattad information om amputationer och proteser som förhoppningsvis ger dig någonting i din resa.

Inför amputation

Vi vet att det är värdefullt att känna trygghet inför en amputation. Många av våra brukare har i ett tidigt stadie fått träffa andra brukare i liknande situation eller brukare som har kommit lite längre i processen. De har tyckt att detta har varit väldigt värdefullt och ställer gärna upp och berättar om sina erfarenheter för andra som genomgår liknande händelser. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om proceduren och om livet efter amputation med eller utan protes. Vi kan förmedla kontakt med andra brukare i samma livssituation som du om du så önskar.

Efter amputation

Efter, eller i vissa fall innan amputationen, görs en första bedömning om dina förutsättningar för framtiden. Amputationen är ibland en livräddande åtgärd och rehabiliteringens mål kan då bli att ditt sätt att förflytta dig efter amputationen blir med hjälp av rullstol. Amputationen kan också vara ett första steg in i protesvärlden! Ditt mål kanske kommer att vara att förflytta dig inomhus hemma med en enklare benprotes? Att komma tillbaka till jobbet och fungera som vanligt i vardagen? Du kanske längtar ut i svampskogen eller ut i löparspåret igen? Kanske är det viktigaste av allt att du har två ben igen för syns skull? Vi människor prioriterar olika och har olika mål. Utvecklingen är ständig inom proteser och proteskomponenter och hos oss finns kompetensen för alla behov!

Protesteam

Efter amputationen ska du bli kallad till en protesmottagning. Där får du vanligtvis träffa ett team bestående av ortopedläkare, sjukgymnast och ortopedingenjör som tillsammans med dig gör en bedömning och svarar på frågor om fortsättningen och rehabiliteringen. I många fall kopplas då fler yrkeskategorier och personer in i detta team. Det kan exempelvis vara psykolog, kurator, arbetsterapeut, andra brukare med liknande erfarenheter, närstående anhöriga med flera.

Protesutprovning

När amputationssåret är läkt kan protesutprovningen börja. Protesutprovningen ser olika ut beroende på vilken nivå du är amputerad på och dina fysiska förutsättningar. Vi har stor erfarenhet av proteser till dig med delfotsamputation, underbensamputation, knäexartikulation, lårbensamputation, höftexartikulation och hemipelvectomi. Vi gör även proteser till dig som är dubbelamputerad och kvadruppelt amputerad, dvs du är amputerad på båda benen respektive båda ben och båda armar. Protesutprovningen är en process med många besök på vår ortopedtekniska avdelning, ”ortopedverkstad”, samt på gåskolan.

Gåskola

På gåskolan arbetar sjukgymnaster som är specialiserade på protesträning och rehabilitering efter amputation. Här får du lära dig att självständigt använda din protes och lära dig att gå på nytt. Vi från Linds Ortopediska deltar aktivt i protesrehabiliteringen på gåskolan, följer upp träningen och finns där när nya behov uppstår. På gåskolan träffar du även andra protesbrukare att byta erfarenheter med om du så önskar.

Specialproteser

Vi tillverkar och provar ut speciella proteser som kräver andra egenskaper än den vardagliga protesen. Exempel på det är vattentåliga proteser avsedda för dusch och idrottsproteser med större krav på energiåtergivning och dämpning.